Odborné články

Zoznam odborných článkov

VYBRANÉ ASPEKTY VÝSKYTU POKROČILÉHO A METASTATICKÉHO NSCLC PODĽA AKTIVUJÚCICH A INHIBUJÚCICH MUTÁCIÍ EGFR,PRESTAVBY ALK A PRÍTOMNOSTI PD-1/PD-L1 A MANAŽMENTU SPRIEVODNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 

VÝSKYT ALK-POZITÍVNEHO NSCLC NA SLOVENSKU