V. KONGRES SPFS
a XXX. BARDEJOVSKÉ DNI PNEUMOLÓGOV A FTIZEOLÓGOV

12.- 14. júna 2024

Bardejovské Kúpele

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

je mi veľkou cťou privítať Vás na 30. Bardejovských dňoch pneumológov a ftizeológov a V. kongrese SPFS SLS.

Už nás nie je mnoho, ktorí si pamätáme začiatky tohto nášho najväčšieho odborného podujatia. Z konferencie na východe krajiny sa stala pravidelná každoročná akcia, ktorá sa venuje problematike pneumológie a ftizeológie v celej jej šírke. Som veľmi rád, že pre mnohých z nás sa čas počíta od Bardejova po Bardejov, resp. aktivity delíme v odbornom kalendári na aktivity pred a po našej najväčšej národnej akcii.

Veľká vďaka patrí pani primárke Leščišinovej, bez ktorej by sme sa nemohli tešiť na niečo nové, na niečo, čo nás obohatí odborne ako aj spoločensky.

Vítajte v “pľúciarskom” Bardejove.

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.,
prezident kongresu