V. KONGRES SPFS
a XXX. BARDEJOVSKÉ DNI PNEUMOLÓGOV A FTIZEOLÓGOV

12.- 14. júna 2024

Bardejovské Kúpele

Program pripravujeme