Medicínske fórum

Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.

hlavný organizátor

 

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z.SLS

Občianske združenie RE – SPIRO

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť o.z, SLS

spoluorganizátori

 

Vás pozývajú na

 

Medicínske fórum

klinických imunológov a alergológov, pneumológov a ftizeológov

           

23. – 24. 11. 2018

Miesto konania: Hotel Chopok, Demänovská Dolina 20

 

Prihláška pre účastníkov na webovej stránke: sakioz.sk 

 

 

Podujatie sa uchádza o pridelenie 7 kreditov ARS CME

Organizačné zabezpečenie: agentúra IMPRES s.r.o.­, jela@agenturaimpres.sk